Om Lindéns

Lindéns, med många år på de sju haven, från fullriggare till e-mail

Fritz Nilssons startade företaget 1888, då med huvudinriktning på spedition. Gustaf Lindén övertog ägandet på 20-talet och hans son, Gösta Lindén, drev det vidare från början av 50-talet. 1964 gick Lars Pehrsson in som hälftenägare och övertog hela företaget 1974. Lars Pehrsson sålde företaget 2003.

Lindéns är numera ett helägt fristående dotterbolag till Åhus Hamn & Stuveri AB. Verksamheten fortsätter med samma inriktning och med samma höga servicegrad.

Under årens lopp har Lindéns utvecklats till ett fullserviceföretag med skeppsmäkleri, spedition och befraktning. Som fartygets och rederiets agent i hamnen arbetar Lindéns målmedvetet för att ge fartyg och rederi en god service.

Vi är certifierade enligt ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 och AFS 2001:1. Vi har dessutom under 2012 erhållit FONASBA (The Federation of National Associations of Ship Brokers and Agents) certifikat.

Vårt ISOcertifikat  

Vårt FONASBA certifikat

© Copyright - Lindéns