Korta fakta om Åhus Hamn

Kaj:
Längd total: 1 595 m
Max. tillåtet leddjupgående
7,6 ca 310 m (pollare 32-41)
fartygens maximala LOA 145 m
6,5 m ca 825 (pollare 32-1)
fartygens maximala LOA 130 m
5,9 m ca 260 m (pollare A-H)
fartygens maximala LOA 95 m
Fartyg med LOA 130-145 m,
Max. vind ank 8 m/s
Max. vind avg 10 m/s

Farled muddrad ränna:
Längd 1,2 nautiska mil
Bredd 70 m
Djup 8,5 m

Containerterminal:
Landytor 22 000 m2
Lagringskapacitet 3000 TEUS
Maximal lyftkapacitet för kran 45 ton


Bulkterminal:

Kajens längd ca 1 100 m
4st linkranar. Max Lyftkapacitet 25t
1 st vikarmskran

1st skruvlossare Siwertell

Järnväg:

Kontakta bolaget för avtal om trafikering


Magasin:

Total lagringsyta 56 000 m2
Oisolerat 51 800 m2
Isolerat 4 200 m2

© Copyright - Lindéns