Våra tjänster

KLARERING
Med erfarenhet av skeppsmäkleri och rederiverksamhet sedan mer än 120 år vet vi vilken service som krävs vid ett fartygsanlöp. Som klarerare och därmed redarens agent tar vi det fulla ansvaret för fartyg, besättning och last när fartyget ligger i hamn.

BEFRAKTNING/SPEDITION
Som marknadsledande i Åhus handlägger vi alla inom branschen förekommande tull och speditionsärenden.
Vi är naturligtvis anslutna till TDS systemet. Vi förmedlar även container och bulkbefraktningar.

TROSSFÖRING

Lindéns sköter trossföringen i Åhus Hamn med hjälp av kompetent och erfaren personal.
Vår dygnetruntjour når du på: +46 709242080.

© Copyright - Lindéns