Nu är vi certifierade enligt den nya standarden

Vi är stolta och glada över att vi nu är certifierade och godkända enligt den nya standarden för kvalitet och miljö. Certifikaten omfattar ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och AFS 2001:1. Certifikaten fick vi med endast några minor avvikelser/förbättringar.

För oss är detta ett kvitto på att vi alltid arbetar för god kvalitet och att vi tar de miljö/arbetsmiljöhänseenden som kunder, personal, närboende och myndigheter förväntar sig av oss.

för mer information kontakta:
Fredrik Åsare