Aspetsidan1
Granit3

Våra tjänster

KLARERING
Med erfarenhet av skeppsmäkleri och rederiverksamhet sedan mer än 120 år vet vi vilken service som krävs vid ett fartygsanlöp. Som klarerare och därmed redarens agent tar vi det fulla ansvaret för fartyg, besättning och last när fartyget ligger i hamn.

BEFRAKTNING/SPEDITION
Som marknadsledande i Åhus handlägger vi alla inom branschen förekommande tull och speditionsärenden.
Vi är naturligtvis anslutna till TDS systemet. Vi förmedlar även container och bulkbefraktningar.

SKEPPSHANDEL
Med hjälp av våra samarbetspartners utför vi all typ av skeppshandel. Det finns i stort sett ingenting vi inte kan ordna till ditt fartyg. Prova oss!
Beställningar kan göras på shipsupply@lindens.se

TROSSFÖRING
Lindéns sköter trossföringen i Åhus Hamn med hjälp av kompetent och erfaren personal.
Vår dygnetruntjour når du på: +46 709242080.

© Copyright - Lindéns